Kadıköy Belediyesi'nden rekor cezaya yeni açıklama
 Haber Merkezi

Kadıköy Belediyesi’nden rekor cezaya yeni açıklama

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Taşyapı İnşaat’ın Selamiçeşme’deki projesinde “zarara uğratıldığı” iddiasıyla Kadıköy Belediyesi’ne karşı açtığı davayı kazanmasının ardından 101 milyon TL’lik Türkiye tarihinin alanında “en büyük” rekor tazminat cezası, hukuk savaşını beraberinde getirdi. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Av. Onur Temurlenk; “Hukuka aykırı bu hacizler nedeniyle kamu hizmetlerinde meydana gelebilecek zararlardan kaynaklı tüm dava ve şikayet haklarımızı kullanacağız” mesajı verdi.

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın eksiksiz olarak tamamı ise şu şekilde:

“Kadıköy Belediyesi’nin 2007-2010 yılları arasında inşaat faaliyetini yavaşlattığı gerekçesiyle tazminat davası açan Taşyapı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından 24. İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Kadıköy Belediyesi’nin taşınmazları ve banka hesaplarına el konulmasını istedi. Taşyapı’nın haciz edilmesini istediği yerler arasında Fikirtepe Cami, Fikirtepe Yeni Cami bulunuyor. Firmanın icra işlemi yapılmasını istediği 25 taşınmaz arasında Ali İsmail Korkmaz Parkı, Moda Parkı, Koşuyolu Parkı, Halis Kurtça Kültür Merkezi, Caferağa Spor Salonu, Kalamış Gençlik Merkezi, Suadiye Muhtarlığı, Rasimpaşa Muhtarlığı da bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi

Taşyapı, icra işlemi başlattığı bu yerler hakkında kamoyu tepkisinden dolayı yanlış bilgilendirmeler yapmaktadır. Taşyapı tarafından yapılan açıklamalarda ‘Benim camiye haciz koyun diye talebim yok’ denilmektedir. Bu açıklama doğru değildir. İstanbul Anadolu 24. İcra Müdürlüğü’nün 2016/26811 sayılı dosyası ile Taşyapı, Kadıköy Belediyesi aleyhine 08.12.21016 tarihinde ilamlı takip başlatmış, söz konusu takip belediyeye 14.12.2016 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

21.12.2016 tarihinde, yani yasal süresi içinde icra dosyasına mal beyanında bulunduk. Söz konusu mal beyanında Kadıköy Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarihli kararı ve ekleri gereğince kamuya tahsis kararı alınan kira gelirleri ve taşınmazlarımız ile 09.12.2016 tarihli bilirkişi raporunda kamu hizmetinde fiilen kullanılan araçlarımızı ayrı ayrı belirttik. İcra ve İflas Kanunu’nun 82. Maddesi’nin icra müdürlüğüne yüklediği haczedilmezlik hususunun araştırılarak işlem yapılmasını talep ettik. Mal beyanında bulunduğumuz yerler arasında cami, park ve kültür merkezleri kesinlikle yoktu.

Mal beyan dilekçemizin ardından alacaklı vekili tarafından 22.12.2016 tarihli dilekçe ile idaremiz adına kayıtlı ada, pafta, parsel bilgileri de açık açık belirtilen taşınmazların; ayrıntılı hesap dökümü verilen hesapların ve tüm araçlarımızın( çöp toplama araçları, cenaze nakil araçları, engelli araçları gibi) üzerine haciz şerhi işlenmesi talep edildi. Alacaklı vekilinin verdiği icra talep dilekçesinde ‘İstanbul İli Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mah. 3022 ada 4 parselde bulunan kayıtlı arsa’ dediği taşınmazda Fikirtepe Yeni Camii, ‘İstanbul İli Kadıköy İlçesi Caferağa Mahallesi Sakız Mevkii 1007 Ada 99 parselde’ Caferağa Spor Salonu ya da ‘İstanbul İli Kadıköy İlçesi Caferağa Mah. 81 ada 1 parselde’  Moda Parkı bulunuyor.  Dolayısıyla davacı tarafın 22.12.2016 tarihli talep dilekçesinde ayrıntılı şekilde ada, pafta, parsel bilgisini verdiği taşınmazların niteliğini ya da hesapların nevini bilmemesi söz konusu değildir.

Ayrıntılı mal beyanlarımıza karşın, icra müdürlüğünce yasadan kaynaklı yükümlülükler de göz ardı edilerek haciz işlemleri yapılmıştır. Tesis edilen haciz işlemlerinin iptali için İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi’ne 30.12.2016 tarihinde belediyemiz tarafından şikayet davası açılmıştır. Açılan şikayet davamızda da ayrıntılı şekilde belirtmiş olduğumuz gibi Taşyapı tarafından idaremiz adına kayıtlı camii, park, muhtarlık binaları, kültür merkezleri ya da yer altı tuvaleti gibi birçok kamu hizmetinde fiilen kullanılan taşınmaza haciz uygulanmış, bu hacizler daha sonra alacaklı vekilince de kaldırılmamıştır.

Hukuki süreç devam ediyor. İstanbul Anadolu 6. Asliye Mahkemesi’nin Taşyapı lehine verdiği gerekçeli karara itiraz ettik. İlgili firma tarafından kamu hizmetine tahsisli taşınmaz ve taşınırlarımıza hacizler şu anda mevcut. Hukuka aykırı bu hacizler nedeniyle kamu hizmetlerinde meydana gelebilecek zararlardan kaynaklı tüm dava ve şikayet haklarımızı da kullanacağız. Kadıköy Belediyesi olarak bu davayı kazanacağımıza, hukukun bizden yani haklıdan yana olacağına inanıyoruz.”

Bunu paylaş:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir