Şehirlerin silueti korunacak…
 Kadir Toprakkaya

Şehirlerin silueti korunacak…

Şehirlerin silueti korunacak…
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Torba yasada yapılacak değişiklik ile şehirlerde imar yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aktarılacak; belediyelerde mimari estetik komisyonları kurulacak. Önergedeki değişiklikler şöyle:

RUHSAT, ELEKTRONİK ORTAMDAN İLAN EDİLECEK…

Bakanlığın hazırladığı imar planları, değişiklikleri, revizyonları, yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri ile diğer coğrafi veri ve bilgilerin elektronik ortamda ilan edilmesi zorunlu olacak.

YETKİ BAKANLIKTA OLACAK…

Arazi kullanımı ve yapılaşmada çokbaşlılık ortadan kaldırılacak. İmar Yasası`nın istisnası olan alanlarda, korunacak alanlarda, üst kademe planı bakanlıkça onaylanan alanlarda alt kademe planların da bakanlıkça onaylanması; üst kademe planları büyükşehirlerce onaylanan diğer alanlarda ise onay yetkisinin büyükşehir belediyelerince kullanılması sağlanacak. Bakanlık; mekansal planlamalar, yapı ruhsat izninin düzenlenmesi, yapıların mühürlenmesi ve yıkılması kararı verebilecek.

ESTETİK KOMİSYONU KURULACAK…

Belediyer, mimari estetistik komisyonları kuracak. Komisyon, yapıların ve projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar verecek. Özgün fikir ifade etmeyenler değiştirilecek.

KÖYLER KORUMAYA ALINACAK…

Köylerde bulunan konutlarda, işyeri açma ve çalışma izni alınarak pansiyonculuk yapılabilecek. Kendine has mimari yapısı olan köyleri korumak ve yaşatmak için köy tasarım rehberleri hazırlanacak.

İZİN ŞARTI KALKIYOR…

Onaylanmış, mevcut durumu gösteren haritalar, parselasyon planları ile teknik ve idari düzenlemeleri içeren planların değişiklik ve revizyonlarında ilk hazırlayanın görüşü ve izni aranmayacak.

Bunu paylaş:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir