Selami Öztürk riskli binalar için uyardı!..
 Kadir Toprakkaya

Selami Öztürk riskli binalar için uyardı!..

Selami Öztürk riskli binalar için uyardı!..
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, önümüzdeki süreçte beklenen Büyük Marmara Depremi öncesinde deprem riski taşıyan binalara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kadıköy’de yapıların önemli bir kısmının eski ve riskli olduğu biliniyor…

İşte Öztürk’ün kişisel blogunda yer alan açıklamalar:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bina yenilemeyle ilgili olarak 6306 sayılı yasayla getirdiği iki büyük değişiklik var.

1- Mevcut bir bina hakkında depreme karşı dayanıklı olup olmadığına dair test yapılmasını herhangi bir kat maliki talep edebilir. Bu talep doğrultusunda, Bakanlığın lisans vererek yetkili kıldığı firmalara başvuru ile bina risk rapor ücreti bedeli de yatırıldığında bina risk tespit raporu hazırlanır. Bakanlıkça lisanslandırılmış bu firmalar, binaya gerekli testleri uygular ve rapor düzenlenir. Düzenlenen bu raporda binanın riskli yapı olduğu sonucu çıkarsa, raporun teslim edildiği ve onaylandığı merci olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce binanın yıkımı yönünde karar verilebiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, riskli yapı raporunu onayladıktan sonra binanın bulunduğu ilgili Tapu Müdürlüğüne söz konusu binanın riskli yapı olduğunu iletir. Ayrıca bunu bir yazıyla ilçe belediyesine de bildirir. İlgili Tapu Müdürlüğü, gelen bu yazı doğrultusunda taşınmazın tapularına riskli yapıdır şerhini koyar ve tüm kat maliklerine tebligat göndererek bunu bildirir.

Kat maliklerine tapunun bu yazısının ulaşmasıyla, binaları için düzenlenen rapor konusunda yasa gereği kendilerine verilmiş olan 15 günlük itiraz süreci de başlamış olur. Eğer maliklerden rapora itirazı olanlar varsa, bir dilekçe ile tapunun tebligatını almalarına müteakip 15 gün içinde İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat ederler. İtirazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş üniversite hocaları ve bakanlıktan yedi kişilik bir heyet tarafından incelenerek karara bağlanır.

İtiraz uygun bulunursa, raporu veren kuruma gönderilip eksikleri giderilir ve karara bağlanır. İtiraz olmayan veya kurul tarafından incelenerek itirazı reddedilen raporlarla ilgili olarak ilçe belediyesine binanın yıkım işlemlerine başlanması, yasa gereği 60 günden az olmamak üzere süre verilmesi ve maliklerine tebligat çekilmesi için yazı gönderilir ve binanın tahliyesi ve yıkımının temin etmesi istenir.

Belediye, kat maliklerine 60 gün içinde binanın tahliyesini gerçekleştirmeleri ve yıkımını yapmaları için tebligat gönderir. Bu süre dolmasına müteakip binanın tahliyesi ve yıkımı gerçekleştirilmemişse, son olarak 30 gün bir ek süre daha verilir. Tüm bu yasal süreler tamamlandıktan sonra, tahliye ve yıkım işlemleri ile ilgili ilçe belediyesi tüm yazışmaları ve işlemleri yapar.

2- Deprem riski nedeniyle yıkılan binalarda, binanın yeniden yaptırılmasına dair karar, kat maliklerinin 2/3′si çoğunluğu ile alınabilmektedir. Karara katılmayan maliklerin hisselerinin paraya dönüştürülmesi, belli koşulların yerine getirilmesine ve SPK tarafından belirlenen bedelin ödenmesi ile olanaklıdır.

Yasa öncesi binalar hakkında yıkım kararı almak olanaksızken, artık bu yeni düzenleme ile eski ve dayanıksız tüm binalar bu kapsama girebilmektedir. Eskiden binanın yenilenmesine tüm kat maliklerince karar alınabiliyorken, yeni düzenleme ile kat maliklerinin 2/3 çoğunluğu yeterli olmaktadır. 6306 sayılı yasa çerçevesinde belediyeler sadece binanın tahliyesi ve yıkımıyla ilgili işler ile görevlendirilmiş olup, riskli yapı raporu alınan binalar hakkında yıkım kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce alınmaktadır.

Konuyla ilgili belediyemizde kurulan danışma biriminden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz: (0216) 542 50 00 (1677-1683-1678)

Bunu paylaş:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir