Her 23 Nisan ve Çocuk Biz
 Nusret Karaca

Her 23 Nisan ve “Çocuk Biz”

Her 23 Nisan ve “Çocuk Biz”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Bir imparatorluk, cihan imparatorluğu; Osmanlı… Son yüz yılı çalkantılarla geçmiş o koca imparatorluğun Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşı sonrası emperyalist güçlerin istilasına uğraması ne hüzünlü ve acı verici bir durumdu. Birileri İngiliz himayesi ve Amerikan mandasını son çare olarak görüyorlardı. Bu daha da iç acıtıcıydı. Vatanseverlerin ise tek bir düşünceleri vardı; direnmek ve işgale karşı durmak… Lakin bir tek işaret ve bu işareti verecek bir lider bekliyorlardı.

İşte o işareti Samsun’da Mustafa Kemal veriyordu. Havza, Amasya Genelgeleri, Erzurum, Sivas ve yerel kongreler, Balıkesir, Alaşehir, Temsil Heyeti ile Ankara, Kuva-yı Milliye’den düzenli ordulara… Misak-ı Milli hedeflenmişti ve artık Ulusal Kurtuluş Savaşımızı yönetecek bir meclise gereksinim vardı. O meclis, yani “Gazi Meclis”, Sinop Milletvekili Şerif Bey’in başkanlığında açıldı. İlk anayasası Teşkilat-ı Esasiye’de “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” maddesi yer alıyordu.

İşte o meclis; yönettiği Ulusal Kurtuluş Savaşımız ile cephelerde zaferler kazanıyor, yeni bir devletin temellerini atıyor, inkılaplara temel oluşturuyor, saltanatı kaldırıyordu. İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı her 23 Nisan, bu sevinçle “Çocuk Ben”, “Çocuk Biz”…

mustafa kemal atatürk

Masmaviydi gözleri / Derin bakıyordu / “Geldikleri gibi gidecekler” diye haykırdı / Ve de gittiler / Egemenlik milletindi artık / Her 23’ünde Nisan’ın / Çocuklar eğlendiler   (Nusret Karaca)

23 Nisan, SENİN YERİN YÜREĞİM… Çocuklara kitap, çocuklara şiir olmaz mı? Atatürk’e armağan olmaz mı bir eğitimciden… “Yeni nesiller” diyor ya bizlere bir veciz sözünde; “Hepimizin bir atası var bu topraklar için cephelerde savaşan, hepimizin…” (Nusret Karaca)

23 Nisan

‘ÇOCUK BEN’den ‘ÇOCUKLARA’
Samsun’da doğdu ilk kez egemenlik güneşi
Yanıbaşında Havza
Bir adım ötesi Amasya
Türküler söyleniyor Ankara’nın taşlarına
Bir Meclis ki Anadolu’nun tam ortasında
Koşun, ışıklara koşun çocuklar
Aydınlık günler sizin
Bugün 23 Nisan
Öyle bir miras ki
Ata’nızdan armağan
(Nusret Karaca)

23 nisan

Bunu paylaş:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir